Szkolenie Egzaminatorów ECDL (Podstawowy) 29 listopada 2014 roku w Sopocie

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL -Region Gdańsk,  we  współpracy z Oddziałem  Pomorskim  PTI oraz  Polskim Biurem ECDL,  organizuje szkolenie dla kandydatów na  Egzaminatorów ECDL (Podstawowy).

 

Szkolenie odbędzie  się 29 listopada   2014 roku  (sobota) w Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Sopocie, ul. T. Kościuszki  22-24, w sali 302  (III piętro) w godz. 09:00 -16:00.

 

Informacje dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie https://ecdl.pl/node/3332  Proszę o zapoznanie się informacjami przed wysłaniem zgłoszenia.

 

Proszę o zwrócenie uwagi na to , że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL jest posiadanie jednego z certyfikatów:

  • ECDL CORE lub START, BASE, STANDARD lub lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu  można pobrać ze strony http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 430,50 zł brutto   – członkom PTI z aktualnie opłaconymi składkami  przysługuje 35% zniżki)

 

Opłatę  za szkolenie  należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  skan potwierdzenia przelewu na adres Alicja.Myszor@pti.gda.pl.

 

Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są ponadto o podanie danych do faktury nie później niż siódmego dnia od dokonania wpłaty.

 

Wpłaty należy  wnosić na konto do dnia 25 listopada  2014:

Nr rachunku bankowego
BZWBK 44 1090 1056 0000 0001 1121 2178

Oddział Pomorski PTI

80-299 Gdańsk, ul. Nike 1

                          Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, szkolenie egzaminatorów ECDL-­Podstawowy-Sopot,29.11.2014

 

Wymagane dokumenty na szkolenie:
Kopie dokumentów –zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu,  kopia/scan  posiadanych certyfikatów ECDL  oraz CV – prosimy  przesłać   e-mailem  do Regionalnego Koordynatora ECDL  w Gdańsku  na adres : Alicja.Myszor@pti.gda.pl   najpóźniej do dnia 25 listopada 2014.

 Oryginały dokumentów proszę wziąć  bezpośrednio na szkolenie.


Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Gdańsku:

Alicja Myszor
e-mail: Alicja Myszor@pti.gda.pl
tel. 601 673 406, 509 341 188