Szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL z zakresu podstawowego oraz specjalistyczne z zakresu ECDL Współpraca on-line

Oddział Pomorski PTI, Koordynator Regionalny (KR) ECDL Hanna Pikus organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL z zakresu podstawowego oraz specjalistyczne z zakresu ECDL Współpraca on-line.

Szkolenie odbędzie się w Olsztynie, w dniu 13 stycznia 2019 (niedziela) o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje oraz wymagania dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Koszt szkolenia – 430,50 zł (brutto). Członkom PTI z opłaconą składką za rok 2019 przysługuje zniżka 35% (279,83 zł brutto). Wpłaty należy dokonać na konto  PTI Warszawa, Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, informację, że wpłata dotyczy szkolenia Egzaminatorów ECDL, 13-01-2019 w Olsztynie.

Faktury wystawia PB ECDL. Po dokonaniu wpłaty trzeba wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu na adres hanna.pikus@ecdl.pl

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na adres hanna.pikus@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
a) skan certyfikatów BASE lub 2 ADV,
b) skan potwierdzenia przelewu,
c) wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa Oryginał należy przynieść na szkolenie,
d) wypełnioną Kartę Rejestracji Egzaminatora. Oryginał należy przynieść na szkolenie,
e) CV

W przypadku Egzaminatorów spoza Regionu Olsztyn (tj. województwa warmińsko-mazurskie) należy mailowo uzyskać zgodę na udział w szkoleniu od właściwego KR (ze względu na miejsce zamieszkania).

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt:
Hanna Pikusi  –  hanna.pikus@ecdl.pl,  tel. 501 073 097

Zapraszam,

Hanna Pikus

Koordynator Regionalny Olsztyn