Światowe Dni Społeczeństwa Informatycznego 2015 na Warmii i Mazurach

Zarząd Koła Warmińsko – Mazurskiego OP PTI, we współpracy z Regionalnym Koordynatorem ECDL kol. Hanią Pikus, aktywnie wspierał przedsięwzięcia organizowane na terenie województwa w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego. W dniu 30.06.2015 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się uroczyste podsumowanie tych przedsięwzięć. W spotkaniu udział wzięli posłowie, władze samorządowe oraz zaproszeni goście. Podczas tej gali – przewodniczący Koła Marek Adamowicz razem z kol. Hanią Pikus wręczyli wielu lokalnym liderom, zaangażowanym w realizację różnych inicjatyw służących rozwojowi  kompetencji cyfrowych, okolicznościowe dyplomy. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursach otrzymali drobne upominki. Podczas pobytu w Ełku przedstawiciele PTI odbyli robocze spotkanie z dyrektorem Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  p. Michałem Jodko. W czasie spotkania omówione zostały obszary potencjalnej współpracy PTI i MODN. Strony wyraziły gotowość  wspólnej realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu nowoczesnych technologii w edukacji.