Składki Członkowskie

Składka członkowska za rok wynosi:

  • 80 zł /rok dla członków zwyczajnych,
  • oraz 20 zł /rok dla studentów i emerytów.

Termin płatności upływa z dniem 31 marca każdego roku. Dziękujemy za terminowe opłacanie składek.

Konto do wpłat:

Santander Bank Polska S.A.
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk