Spotkanie Zarządu PTI OP – ukonstytuowanie władz oddziału

W dniu 17maja 2017 roku w siedzibie PTI OP przy ul. Wawelskiej odbyło się spotkanie Zarządu oddziału w składzie:

  • Tadeusz Kifner – prezes
  • Piotr Falc – wiceprezes
  • Andrzej Majewski – wiceprezes, skarbnik.

Na spotkaniu podjęto uchwalę o ukonstytuowaniu się władz oddziału w nowej XIII kadencji. Podjęto także dyskusję w temacie uproszczenia komunikacji w oddziale, polepszenia kontaktów z członami PTI oraz rozważono możliwość organizacji większej niż do tej pory liczby spotkań członków PTI.

Na spotkaniu padło dużo nowych pomysłów na współprace PTI z instytucjami publicznymi i szkołami.

„Pierwsze koty za płoty!”