GEEK Konkurs – najwięcej prac wpłynęło z województwa pomorskiego :)

Dziękujemy za Wasz zgłoszenia!

W sumie wpłynęły 83 prace, w tym 42 w kategorii implementacji i 41 w kategorii koncepcji gry. W zdecydowanej większości w konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (68%). Najwięcej prac wpłynęło z województwa pomorskiego, następnie łódzkiego oraz podkarpackiego i śląskiego. Brawo!

Co dalej?

Do 8 marca prace będą sprawdzane pod względem uruchomienia gry oraz kompletu dokumentów.D o każdego zespołu trafi informację o wyniku oceny formalnej. 12 marca mija termin nadsyłania poprawek, o których uczestnicy będą indywidualnie powiadamiani w mailach. Poprawki dotyczą głównie aspektów formalnych – drobnych błędów, np. braku podpisu czy sprostowania niejasności. Poprawki będą możliwe wyłącznie wtedy, gdy Komisja podczas wstępnej oceny pod względem formalnym uzna, że dana poprawka może zostać dokonana, ale nie wpływa na całość oddanej pracy.