Dni Otwarte ECDL

Szanowni Państwo,

W dniach 14-20 marca br. planowane są kolejne „Dni Otwarte ECDL w Polsce”. Impreza ta odbywać się będzie głównie w Centrach Egzaminacyjnych (i laboratoriach). Jej celem jest zainteresowanie ECDL-em maksymalnej liczby potencjalnych kandydatów do zdawania egzaminów – przyszłych kandydatów czy też pracowników działów HR różnych firm.

Wszyscy powinni wiedzieć, że ECDL to doskonałe narzędzie do oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. To także zachęta dla realizatorów projektów unijnych, żeby uwzględniali – szczególnie w nowej perspektywie – certyfikację ECDL w swoich projektach szkoleniowych opartych o ramę DIGCOMP i nawiązywali współpracę z Centrami Egzaminacyjnymi ECDL.

Tak jak to bywało dotychczas, te Centra, które opracują a następnie zorganizują najlepsze – według naszej oceny (tj. Polskiego Biura ECDL i Koordynatorów Regionalnych) – kampanie promocyjne trwające w trakcie Dni Otwartych ECDL, zostaną nagrodzone (tak jak w latach poprzednich w jednej z kategorii konkursu na najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL). Tym Centrom, które będą chciały aktywnie włączyć się w „Dni Otwarte ECDL w Polsce” i do 5 marca 2016 r. prześlą nam swoje propozycje zorganizowania Dni Otwartych ECDL, przekażemy po 10 voucherów na bezpłatne egzaminy ECDL – do zrealizowania tylko w tych dniach tj. 14-20 marca br. (połowa z uwzględnieniem pełnych kosztów realizacji egzaminów przez Centrum zgodnie z Umową, połowa bez faktury również ze strony Centrum). Dodatkowymi darmowymi voucherami będą także dysponować Koordynatorzy Regionalni. Centrom przekażemy też plakaty i ulotki (wzór wysyłam w załączeniu). „Dni Otwarte ECDL w Polsce” są organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Standardowe działania ze strony Centrów w ramach Dni Otwartych ECDL zakładają darmowe przykładowe szkolenia z zakresu ECDL, umożliwienie przeprowadzenia egzaminów próbnych i zdawanie „prawdziwych” egzaminów wybranym osobom, w ramach wspomnianej wyżej puli bezpłatnych egzaminów. To także łączenie „Dni Otwartych ECDL w Polsce” z otwartymi dniami szkół, publikacje w lokalnych mediach, konkursy, kampanie reklamowe, kontakty z Urzędami Pracy, administracją samorządową itp. – a reszta to już inwencja Centrów, Egzaminatorów i Koordynatorów Regionalnych. Czekamy na ciekawe zgłoszenia na adres biuro@ecdl.pl do 5 marca 2016 r. Daty dni otwartych były zaanonsowane w wydanym przez nas w połowie ubiegłego roku kalendarzu nauczyciela oraz w wydrukowanych w końcu roku kalendarzach ściennych, dziś tylko wysyłam ostateczne przypomnienie.

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w Dniach Otwartych!

Jacek Pulwarski

Ogólnopolski Koordynator ECDL