Walne Zgromadzenie PTI OP przeszło do historii.

Na spotkanie przybyło 25 Członków naszego Oddziału. W trakcie głosowania wybrano dziesięciu przedstawicieli PTI OP na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI, który odbędzie się 17 września 2006 w Poznaniu. Po głosowaniu […]