Ochrona Danych Osobowych – BIRz

BIRz_2Z przyjemnością informujemy, że ukazał się drugi tomik z  serii biblioteka Izby Rzeczoznawców PTI. Jest to książka naszego Kolegi rzeczoznawcy i zarazem VicePrezesa Oddziału Pomorskiego Przemysława Jatkiewicza – „Ochrona danych osobowych. Teoria i praktyka”.

Recenzentami monografii „Ochrona danych osobowych” są: dr hab. Paweł Fajgielski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr inż. Adrian Kapczyński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz dr Ryszard Skarbek z Uniwersytetu Gdańskiego.

W książce znajdziecie Państwo szczegółowo omówione przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi, opis roli i zadań administratora bezpieczeństwa informacji, jakie zostały mu narzucone przez opublikowane w 2015 roku akty prawne, komentarze, wyroki i decyzje wydane przez sądy administracyjne oraz GIODO dotyczące problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Książka zawiera również obszerny opis środków technicznych, których odpowiedni dobór i wdrożenie jest niezbędnym celem ochrony danych.

Książka, podobnie jak pierwszy tom z serii jest udostępniana bezpłatnie. Wersja elektroniczna jest do pobrania z Biblioteki Izby Rzeczoznawców.

Książka liczy 172 s., jest dostępna w wersji drukowanej i elektronicznej. Licencja CC by 3.0 PL,

ISBN 978-83-60810-70-5  Wydawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne 2015